Bevalling

Als de bevalling thuis gaat plaatsvinden, wil je ondersteund worden door professionals. Ysacare Kraamzorg heeft een team van gekwalificeerde kraamverzorgenden en hebben uiteraard veel ervaring. Ook zijn ze goed ingespeeld op je verloskundige. Dat bevalt goed, voor moeders, vaders én verloskundigen.

De bevalling

De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij een thuisbevalling en ondersteunt jou en je partner. Na de bevalling blijft ze altijd minimaal twee uur aanwezig, ongeacht het tijdstip waarop je bevalt. Ze zorgt voor controles van moeder en kind en geeft begeleiding bij de eerste voeding. Ook helpt ze met douchen en zorgt ze voor een schone en frisse kraamkamer.
Iedere situatie is uniek en vergt een eigen aanpak. Onze kraamverzorgenden zijn erin getraind om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op jullie persoonlijke situatie.

Rommelmelding

We willen graag op het juiste moment aanwezig zijn om ondersteuning te bieden. Daarom is het handig als je ons een seintje geeft als de bevalling begonnen is. Als de bevalling thuis plaatsvindt kun je ons bellen op hetzelfde moment dat de verloskundige wordt gebeld. Mocht de verloskundige aangeven dat er bevallingsassistentie nodig is dan bel je ons een tweede keer, zodat de kraamverzorgende meteen jullie kant op komt. Zo is de kans groot dat de kraamverzorgende op tijd bij de bevalling aanwezig is.
Beval je in het ziekenhuis, dan bel je ons als je naar het ziekenhuis gaat. Wanneer de bevalling achter de rug is willen we graag weten wanneer de kraamvrouw en baby naar huis mogen, zodat we de kraamverzorgende tijdig kunnen inlichten.

Kraamzorg na een ziekenhuisbevalling

Als je in het ziekenhuis bevallen bent, dan is de thuiskomst best een spannend moment. De kraamverzorgende van Ysacare kraamzorg vangt jullie op en helpt jullie op weg met de verzorging van jullie kindje en met praktische adviezen. In onderling overleg wordt afgesproken hoe het verdere verloop van de kraamtijd zal zijn.

Verlate kraamzorg

In sommige gevallen is het nodig dat je baby een periode in de couveuse / het ziekenhuis ligt. Wanneer het moment is aangebroken dat je baby naar huis mag, kun je voor allerlei vragen komen te staan over de zorg. Juist dan is het prettig dat iemand nog enkele dagen hierin ondersteuning kan bieden. Onze kraamverzorgenden beschikken over kennis en ervaring om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie voor jou en je baby zo goed mogelijk te laten verlopen.
Verlate kraamzorg kan gegeven worden vanaf de tiende dag tot maximaal 3 maanden na de bevalling.

 

Copyright 2017 Ysacare Kraamzorg | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyreglement

Website laten maken door Best4u Group B.V.