Kraamzorg

Iedere kraamvrouw in Nederland heeft recht op kraamzorg. Het aantal uren kraamzorg is afhankelijk van je persoonlijke situatie en wordt vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg. De kraamzorgbehoefte wordt op drie momenten geïnventariseerd.

Aantal uren

Het minimum aantal uur waarop recht bestaat is 24 uur, te verdelen over 8-10 dagen. Het maximum aantal uren kraamzorg dat voor vergoeding in aanmerking komt, bedraagt 80 uren(incl. partusassistentie). De uren worden zoveel mogelijk in overleg ingedeeld, maar doorgaans wel zo dat aan het begin van de kraamweek er meer uren per dag kraamzorg aanwezig is dan aan het einde van de week. Klik hier voor meer informatie over de Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg.

 

Copyright 2017 Ysacare Kraamzorg | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyreglement

Website laten maken door Best4u Group B.V.